Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt föreningsbidrag och stöd från Trelleborgs kommun enligt gällande bidragsregler. Bidragsberättigade föreningar gör sin ansökan på webben.

För föreningar som påverkas av coronaviruset

Trelleborgs kommun rekommenderar respektive förening att följa myndigheternas rekommendationer och noga följa utvecklingen. Kommunen har samlad information om coronasituationen på www.trelleborg.se/corona.

Information om stödpaket till föreningslivet i Trelleborgs kommun

Vad händer med det kommunala föreningsbidraget, kommer det att minska?

Nej. Trelleborgs kommun ger samma besked som Riksidrottsförbundet har gjort gällande LOK-stödet. Det kommunala verksamhetsbidraget för ungdomsverksamhet kommer inte minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman som delas ut blir lika stor 2020 som 2019, det vill säga dubbelt så stor som 2018.

För att undvika risk för smittspridning av coronaviruset har många föreningar inte kunnat genomföra planerade arrangemang, aktiviteter och liknande. Föreningar får behålla utbetalt föreningsbidrag för att genomföra arrangemang och liknande vid senare tillfälle. Efter genomfört arrangemang ska detta redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Vid all marknadsföring ska alltid tydligt anges: med stöd från kultur- och fritidsnämnden, Trelleborgs kommun. I annat fall ska hela bidragsbeloppet återbetalas.

Vad händer med studieförbundsbidraget, kommer det att minska?

Nej. Med anledning av Covid-19 utesluts 2020 års verksamhetsrapportering vid beräkning av kommande års studieförbundsbidrag.

För föreningar som söker statligt LOK-stöd

Trelleborgs kommun kan ta emot kommunfil från de föreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och använder IdrottOnline för att rapportera uppgifter för det statliga LOK-stödet. Föreningar som skapar kommunfil på IdrottOnline behöver inte registrera ansökan till Trelleborgs kommun eftersom dessa ansökningsuppgifter kommer in automatiskt. Kom ihåg att uppdatera föreningsregistret.

Så här skapar ni kommunfil på IdrottOnline

Övriga bidragsansökningar

Gör så här:

  • Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Föreningsregistret

  • Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.

Registrera webbansökan

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret. Då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och antal medlemmar.

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag

Redovisning för föreningsbidrag

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag

Kultur- och fritidsförvaltningen