Föreningsbidrag, stöd och stipendier

Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt föreningsbidrag och stöd från Trelleborgs kommun enligt gällande bidragsregler. Bidragsberättigade föreningar gör sin ansökan på webben.

Så söker du föreningsbidrag

  1. Logga in i föreningsregistret och godkänn föreningsuppgifterna innan webbansökan påbörjas. För att få användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.
    Logga in i föreningsregistret.
  2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.
    Registrera webbansökan.

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret. Då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och antal medlemmar.

Riktlinjer för föreningsbidrag.

Redovisning av föreningsbidrag.

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Närvarokort för rapportering (barn- och ungdomsverksamhet, ej idrottsförening)

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag

För föreningar som söker statligt LOK-stöd

Trelleborgs kommun kan ta emot kommunfil från de föreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och använder IdrottOnline för att rapportera uppgifter för det statliga LOK-stödet.

Föreningar som skapar kommunfil på IdrottOnline behöver inte registrera ansökan till Trelleborgs kommun eftersom dessa ansökningsuppgifter kommer in automatiskt. Kom ihåg att uppdatera föreningsregistret.

Så här skapar du en kommunfil på IdrottOnline.

Föreningskontakt

Telefonnummer
0410-73 38 53
Telefonnummer
0410-73 46 82

Kultur- och fritidsförvaltningen