Årets förening

Kultur- och fritidsnämndens syfte med en årligt återkommande utmärkelse av Årets förening är att ge dynamiska föreningar som verkar i tiden ett erkännande samt att ge stimulans för fortsatt god verksamhet och att skapa förebilder för andra föreningar.