Riktlinje för bidrag till föreningar inom Trelleborgs kommun

Föreningar med säte i Trelleborgs kommun som bedriver verksamhet inom kommunen och som är uppbyggda enligt demokratiska principer har möjlighet att söka föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

Det finns ett antal olika typer av föreningsbidrag som kommunen hanterar:

  • Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet
  • Lokalbidrag
  • Arrangörsbidrag-verksamhet
  • Bidrag pensionärsorganisationer
  • Bidrag frivillig social verksamhet
  • Kulturstipendium

Kultur- och fritidsförvaltningen