Ungdomens Hus Trelleborg

Välkomna till Ungdomens Hus Trelleborg för att träffa fritidsledarna och prova de aktiviteter och spel som finns här, till exempel biljard, pingis, FIFA 20, pyssel, fotbollsspel och mycket mer!

Fritidsgårdarna stängda

All ungdomsenhetens verksamhet är koncentrerad till SommarHäng i Stadsparken under sommarlovet vilket innebär att fritidsgårdarna är stängda.

Gasverket Ungdomens Hus har efter flytt till nya lokaler ändrat namn till Ungdomens Hus Trelleborg.

Verksamhet

Verksamheten kan till exempel bestå av lek, spel, läxhjälp, idrott, musik, utflykter, tjejverksamhet och förtroendefulla samtal. Ungdomens Hus Trelleborg har regelbunden kontakt med skolorna i city som samarbetar med fritidsledarna på olika sätt. Ungdomens Hus Trelleborg är den största fritidsgården i Trelleborg.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 53
Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Adress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Ungdomens hus

Besöksadress

Norregatan 46-48, 231 63 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen