Fritidsgårdsbibliotek

Fritidsgårdarna stoltserar med att det numera finns ett mindre bibliotek på varje fritidsgård. I samverkan med personal på biblioteket är det nu inköpt cirka 50 böcker till respektive gård.

Bibliotekarien har varit ute på respektive fridsgård och talat med både personal och ungdomar för att hitta rätt utbud av böcker. Böckerna är sedan märkta med olika etiketter som beskriver temat, allt för att underlätta val av litteratur. Efter att böckerna levererats har bibliotekarien varit på fritidsgårdarna och talat med ungdomarna om böckernas innehåll, läsning och att använda biblioteket.

Det krävs inget lånekort för att låna en bok på sin fritidsgård, det är bara att ta en bok för att läsa på plats eller för att låna hem, boken återlämnas så snart den är läst. Efter en tid så kommer gårdarna att skifta böcker med varandra för att förnya utbudet på respektive gård.

Slår det väl ut vilket vi hoppas och tror kommer utbudet av böcker att utökas. Syftet med att ha fritidsgårdsbibliotek är att öka läslusten hos våra besökare.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 53
Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Adress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen