I Trelleborgs kommun finns fyra fritidsgårdar med verksamheter inriktade på barn och ungdomar i åldern 10-17 år: Anderslövs fritidsgård, Backafalls fritidsgård i Pilehallen, Ungdomens Hus Trelleborg på Parken och Skegrie fritidsgård vid idrottshallen.

Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa trygghet för besökarna och ett arbete pågår med att utveckla utemiljöerna för att locka fler besökare och för att skapa ett bredare utbud för de som besöker de olika verksamheterna. 96 procent av besökarna anger att de är trygga både på fritidsgården och på vägen till och från.

På alla fritidsgårdar gäller nolltolerans mot:

 • Främlingsfientlighet och rasism
 • Kränkningar
 • Diskriminering
 • Hot och våld
 • Mobbing
 • Alkohol, droger och tobak
 • Skadegörelse

Om reglerna inte följs kan besökaren bli avstängd och föräldrar kontaktas.

Personuppgifter

Vid deltagande på fritidsgårdens aktiviteter ger målsman samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Samtycke lämnas från målsmän till att fritidsgården publicerar barns personuppgifter i form av foto på fritidsgårdens sociala medier. De foton som publiceras kommer att vara från fritidsgårdens aktiviteter och verksamheter.

Mer om fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna i Trelleborgs kommun drivs av ungdomsenheten vars mål och syfte bland annat är att ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser.

Ungdomsenheten arbetar även för att:

 • Ge barn och ungdomar träning i demokrati.
 • Få barn och ungdomar att fokusera på att arbeta för sina intressen och livsmål.
 • Använda ett situationsanpassat arbetssätt som innebär att driva verksamheten och aktiviteterna efter de ungdomar som besöker fritidsgårdarna.
 • Få med ungdomarna i planeringsarbetet och uppmuntra dem att vara med i det praktiska arbetet.
 • Skapa forum för inflytande och medbestämmande.
 • Använda ett arbetssätt som uppmuntrar ungdomarna att odla sina intressen och underlättar till delaktighet i föreningslivet och samhället.
 • Ge ungdomarna möjlighet att följa samhällsutvecklingen.
 • Berika ungdomarna intellektuellt och kulturellt.
 • Förebygga kriminalitet och missbruk.
 • Skapa en intressestyrd verksamhet och få ungdomarna aktiva.
 • Främja integrationen.
 • Värna om de svaga och tysta.

Kultur- och fritidsförvaltningen