I Trelleborgs kommun finns fyra fritidsgårdar med verksamheter inriktade på barn och ungdomar i åldern 10-17 år: Anderslövs fritidsgård, Backafalls fritidsgård i Pilehallen, Ungdomens Hus Trelleborg på Parken och Skegrie fritidsgård vid idrottshallen.

Trygga mötesplatser på fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa trygghet för besökarna och ett arbete pågår med att utveckla utemiljöerna för att locka fler besökare och för att skapa ett bredare utbud för de som besöker de olika verksamheterna. 96% av besökarna anger att de är trygga både på fritidsgården och på vägen till och från.

Nolltolerans på fritidsgårdarna

Detta gäller för besökare på fritidsgårdarna:

 • Nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism
 • Nolltolerans mot kränkningar
 • Nolltolerans mot diskriminering
 • Nolltolerans mot hot och våld
 • Nolltolerans mot mobbing
 • Nolltolerans mot alkohol, droger och tobak
 • Nolltolerans mot skadegörelse

Om reglerna inte följs kan besökaren bli avstängd och föräldrar kontaktas.

Personuppgifter

Vid deltagande på fritidsgårdens aktiviteter ger målsman samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Samtycke lämnas från målsmän till att fritidsgården publicerar barns personuppgifter i form av foto på fritidsgårdens sociala medier. De foton som publiceras kommer att vara från fritidsgårdens aktiviteter och verksamheter.

Appen - Ung i Trelleborg

Ladda ner Ung i Trelleborg på App Store eller Google Play! Här kan du följa vad som händer på fritidsgårdarna. Du hittar info om evenemang, nyheter, personal, sociala medier, hitta hit och mycket mer – dessutom kan du lämna din idé och välja att få pushnotiser.

Policy för Appen - Ung i Trelleborg

Fritidsgårdarna i Trelleborgs kommun drivs av ungdomsenheten vars mål och syfte bland annat är att ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser.

Ungdomsenheten arbetar även för att:
 • Ge barn och ungdomar träning i demokrati.
 • Få barn och ungdomar att fokusera på att arbeta för sina intressen och livsmål.
 • Använda ett situationsanpassat arbetssätt som innebär att driva verksamheten och aktiviteterna efter de ungdomar som besöker fritidsgårdarna.
 • Få med ungdomarna i vårt planeringsarbete och uppmuntra dem att vara med i det praktiska arbetet.
 • Skapa forum för inflytande och medbestämmande.
 • Använda ett arbetssätt som uppmuntrar ungdomarna att odla sina intressen och underlättar till delaktighet i föreningslivet och samhället.
 • Ge ungdomarna möjlighet att följa samhällsutvecklingen.
 • Berika ungdomarna intellektuellt och kulturellt.
 • Förebygga kriminalitet och missbruk.
 • Skapa en intressestyrd verksamhet och få ungdomarna aktiva.
 • Främja integrationen.
 • Värna om de svaga och tysta.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 53
Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Adress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen