Idrottsanläggningar och hallar

I Trelleborg finns många idrottsanläggningar för olika sporter, både inomhus och utomhus. Föreningar, privatpersoner, skolor, företag och organisationer kan boka tider hos kultur- och fritidsförvaltningen till idrottsaktiviteter i sporthallar och på idrottsarenor. Du kan också boka lokaler till andra större arrangemang, exempelvis konserter eller föreningsmässor.

A-hallen på Söderslättshallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika A-hallen på Söderslättshallen

Omklädningsrum

Kultur- och fritidsförvaltningen påminner om stöldrisken. Inbrott, skadegörelse och stölder förekommer tyvärr. Lämna inga värdesaker i omklädningsrummet! Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar inte för värdesaker i omklädningsrum.

Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika typer av forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda. Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar.

Under 2015 kommer utredningar av föreningsbidrag och lokalförsörjning genomföras. Bland annat kommer fritidsenheten att se över elitbidragen. Detta för att säkerställa att bidragen och utrymmen i lokalerna fördelas på bästa, mest jämlika sätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?