Puben (upp till 60 personer)

Puben är en lokal för mindre fester, möten och kulturarrangemang.

Puben ingår i hyran av Rotundan och används som bar- eller kafédel vid större arrangemang.

Sittande: 60 personer