Information om personuppgifter vid bokning av lokaler

Vid bokning av lokal på Parkens –kultur och konferenscenter ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att boka lokal På Parkens –kultur och konferenscenter (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering). De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: föreningens / organisationens / företagets/ privatpersonens personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-post.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas. Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är kulturnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se.

Dina personuppgifter sparas enligt dokumenthanteringsplan i 5 år. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.