Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig i sådana situationer.

 • Etapp 2 omfattar färdigställandet av de arbetena som påbörjades i etapp 1. I etapp 2 ingår kantstenssättning, plattsättning, trädplantering, gröna ytor, lekplatsen, asfaltering samt arbetena med att trafiksäkra korsningarna på Västra Värlingevägen.

  Trafiken kommer att påverkas. Kommunen jobbar tillsammans med entreprenören för att störningarna ska bli så små som möjligt.

  Enligt planerna ska Västra Värlingevägen vara helt avstängt under två perioder.

  Period 1: 25 september-9 oktober

  Period 2: 12 oktober-23 oktober

  Information på hur trafiken ska ledas om finns ute på plats.

  Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni höra av er till tekniska serviceförvaltningen eller till byggledare på Skanska.

  ylber.zeqiri@trelleborg.se

  torbjorn.paulsson@skanska.se

 • Fordonstrafik vid arbetsplatsen kommer att vara helt eller delvis avstängd 23-24 september.

  Vattentank för avhämtning placeras centralt för berörda fastighetsägare på följande adresser:

  • Stavstensvägen 175-217
  • Krokvägen
  • Trålvägen
  • Nätvägen
 • Samtliga parkeringsplatser på Liljeborgsgatan (delen mellan Långvinkeln och Frans Malmrosgatan) är avstängda från och med måndagen den 14 september och fram till årsskiftet. Avstängningen beror på att fjärrvärmeverkets flistransporter måste köra via Hedvägen och Liljeborgsgatan fram till årsskiftet.

 • Boende längs gatan kommer under hela arbetsperioden ha tillgång till sina fastigheter.

  Entreprenören gör sitt yttersta för att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt för alla, men vill be dig att uppmärksamma skyltning vid gatan och eventuella omledningar av trafiken på platsen.

  Arbetet beräknas vara färdigt i december 2020.

  Om du har frågor rörande arbetet är du välkommen att kontakta Jonabs arbetsledare Fredrik Andersson, telefon 040-28 45 02, eller platschef Christoffer Rosquist, telefon 040-28 45 00.

 • Under byggtiden kommer trafiken ledas om enligt bilden nedan:

Kommunledningsförvaltningen