Stöd till äldre

Är du äldre och behöver hjälp
i ditt hem eller i din vardag
kan du få hjälp av kommunen.

Få hjälp i ditt hem

Behöver du hjälp i ditt hem kan hemvården hjälpa dig.
Hemtjänsten kan hjälpa dig med mat,
och att duscha och klä på dig,
och andra saker du behöver göra i ditt hem.

Du kan också få ett larm att trycka på
när du snabbt behöver hjälp.

Särskilt boende

Behöver du mycket hjälp i din vardag
eller inte orkar bo kvar hemma
kan du bo på ett särskilt boende för äldre.

Kontakt

Har du frågor om stöd till äldre
kan du ringa 0410-73 30 00,
eller skicka e-post
till aldreomsorg.direkt@trelleborg.se

Kommunledningsförvaltningen