Familjer i skilsmässa

När föräldrar skiljer sig
kan det bli problem
med vårdnaden om barnen.

Då kan familjen kontakta familjerätten
för att få hjälp.
Ring familjerätten på
telefonnummer 0410-73 30 00.

Familjerätten pratar med föräldrarna
och kan hjälpa dem samarbeta.
De kan även hjälpa till med avtal
som gäller vårdnad och boende för barnen.

Faderskap och adoption

Familjerätten kan också undersöka
vem som är pappa till barn.
De gör också utredningar
när någon vill adoptera barn.