Alkohol och droger

Den som dricker för mycket alkohol
eller som tar droger
kan få hjälp av kommunen.

Stöd för vuxna

Är du vuxen och har problem
med alkohol eller droger
kan du få hjälp.
Ring telefonnummer 0410-73 30 00
och fråga efter beroendeenheten.

Beroendeenheten hjälper den
som har problem med:

  • Alkohol
  • Narkotika och droger
  • Spel

Stöd för barn och unga

Den som är under 18 år
kan också få hjälp av kommunen.

Om du tror att någon behöver hjälp
för att den dricker eller tar droger,
ring kommunens socialtjänst
på telefonnummer 0410-73 34 00.

Kommunledningsförvaltningen