Barn och unga

Barn som har det svårt
ska få hjälp och stöd av kommunen.

Om du vet ett barn som har det svårt
är det viktigt att du berättar det,
för en vuxen eller för kommunens socialtjänst.

De barn som har det svårt
kan få prata med en hos kommunen.
Sedan kan kommunen hjälpa barnet
om barnet behöver
stöd eller skydd.

Kontakt

Du kan ringa kommunens socialtjänst
på telefonnummer 0410-73 34 00.
Du behöver inte säga vem du är.

Kommunledningsförvaltningen