Våld i familjen

Om det är bråttom och du är i nöd
ska du alltid ringa telefonnummer 112.
Om du har blivit slagen eller hotad i ditt hem
kan du få hjälp av kommunen.

Hos familjevåldsgruppen
kan du få stöd och hjälp.
Barn som drabbats
får delta i barngrupp
och prata med vuxna.

Om du måste lämna ditt hem
kan du få bo i ett skyddat boende.

Om du själv använt våld
kan du också få hjälp.

Ring till familjevåldsgruppen
på telefonnummer 0410-73 32 03.

Kommunledningsförvaltningen