Hjälp att försörja dig

Om du inte har pengar till
att försörja dig eller din familj
kan du få försörjningsstöd.

Pengarna i försörjningsstödet
är ett stöd som ska räcka en kort tid,
till du själv kan försörja dig
genom jobb eller utbildning.

Stödet beror på flera saker

Hur mycket pengar du kan få
beror på om du bor ensam eller med din familj.
Trelleborgs kommun tar reda på vad du behöver
och vilka kostnader du har.

Du har inte rätt till stödet
om du själv kan köpa det du behöver.
Du kan inte heller få försörjningsstöd
om du har pengar på banken eller andra ställen.

Jobba eller studera under tiden

Om du kan jobba måste du söka jobb
under tiden du får försörjningsstöd.
Får du jobb, praktik eller utbildning
via Arbetsförmedlingen eller kommunen
måste du tacka ja.

Kontakt

Om du har frågor om försörjningsstöd,
ring Trelleborgs kommun
på telefonnummer 0410-73 30 00.

Arbetsmarknadsförvaltningen