Känn dig trygg

Det är viktigt att du som bor
eller arbetar i Trelleborg känner dig trygg.

Polisen och Brottsförebyggande rådet
arbetar med att minska brotten.
Räddningstjänsten arbetar med att minska olyckor.

Kommunen arbetar hela tiden
för att de som bor här
ska vara trygga och säkra.

Tänk på att det inte är
kommunen som ansvarar för allt.
Varje person måste förbereda sig
för kriser och förebygga olyckor.

Om det händer något riktigt allvarligt
så kallar man det för en kris.

En kris kan till exempel vara
ett långvarigt strömavbrott
eller en långvarig snöstorm.

Då fungerar inte samhället som det ska
och kommunen och andra myndigheter
startar sin krisorganisation.

Krisberedskap är att vara beredd
och att veta vem som ska göra vad
och vem som har ansvar för vad
om det blir en kris.