Om det brinner

Gör så här:
varna andra genom att berätta att det brinner,
rädda sedan andra människor om du kan.
Ring sedan brandkåren på telefonnummer 112,
och försök sedan släcka branden.

Om det brinner i en kastrull
ska du ta bort den från plattan.
Lägg sedan på ett lock
så att branden kvävs.

Om TV:n börjar brinna
ska du dra ut kontakten.
Sen ska du hälla vatten på den
och dra ut TV:n utomhus.

Om en brand är liten
kan du försöka släcka den
om du har brandsläckare.
Kryp under röken när du släcker.
Stå aldrig ovanför röken.

Om du inte kan släcka elden,
stäng dörren till rummet där det brinner.

Kommunledningsförvaltningen