Varningssignal

När det har hänt en olycka
kan det vara farligt att vara ute.
En varningssignal varnar då människor.

När du hör varningssignalen måste du gå in,
och stänga alla dörrar, fönster och ventiler,
så att ingen luft kan komma in.
Då ska du lyssna på radio.
På radion berättar de vad som har hänt
och vad du ska göra.

Varningssignalen kallas
Viktigt Meddelande till Allmänheten
eller VMA.

Varningssignalen provas klockan 3 på dagen
första måndagen i mars, juni, september och december.

På SVT:s Text-TV sidan 100
får du mer information om varningssignalen.

Kommunledningsförvaltningen