Personuppgifter

En personuppgift är
information som går att koppla
till en person.

Det kan vara ett namn,
en e-postadress eller ett foto.

Trelleborgs kommun samlar in
personuppgifter.

Till exempel när du
skickar in en ansökan
till kommunen.

Vi berättar alltid
hur vi kommer att använda
de uppgifter som du lämnar till oss.

Du har rätt att få veta
vilken information kommunen har om dig.
Det får du veta om du besöker rådhuset
och lämnar en blankett till kundtjänst.

Kommunledningsförvaltningen