Om du behöver hjälp

Om det händer en olycka är det viktigt
att veta vart man ska ringa.

Telefonnummer 112 går till SOS Alarm.
Dit ska man ringa när det händer olyckor
eller om man behöver hjälp snabbt vid en kris.
Alla länder i Europa har samma telefonnummer.

När du ringer 112 ska du berätta
vad som har hänt,
var någonstans det har hänt och
vem du är och vad du har för telefonnummer.

Berätta också om någon är skadad
och i så fall vad de har för skador
och om någon är fastklämd.

Om det är bilar med i olyckan så berätta också
vilken sorts bilar det är
och om det är en lastbil om den har en varningsskylt
och på vilken sida av vägen olyckan har hänt

Om du ringer 112 får du hjälp från:

 • Ambulans
 • Flygräddningstjänst
 • Giftinformation
 • Jourhavande sköterska
 • Jourhavande barnmorska
 • Jourhavande tandläkare
 • Jourhavande präst
 • Jourhavande veterinär
 • Läkare
 • Miljöräddningstjänst till sjöss (Kustbevakningen)
 • Polisen
 • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen (Brandkår)
 • Sjöräddningstjänst (Sjöfartsverket)
 • Socialjour
 • Tullen (Narkotikatips)

Kommunledningsförvaltningen