Miljö, hälsa och natur

Naturen är viktig för oss alla
och för att vi ska må bra.
Att vara rädd om naturen
är viktigt för kommunen.

Inom kommunen jobbar man med
naturen på många olika sätt.

Förvaltningen för samhällsbyggnad jobbar med att vi alla
ska vara rädda om vår miljö.

Förvaltningen jobbar med miljö på olika sätt
till exempel frisk luft, rent vatten,
bra mat och hälsosamma hem.

Förvaltningen jobbar med att hindra att
miljön skadas eller att människors eller djurs hälsa skadas.
Därför undersöker man livsmedel, vatten,
luften, buller och mycket annat.