Miljöavdelningen

Miljöavdelningen jobbar med miljö på olika sätt
till exempel frisk luft, rent vatten,
bra mat och hälsosamma hem.

Avdelningen jobbar med att hindra att
miljön skadas eller att människors hälsa skadas.
Därför undersöker man livsmedel, vatten,
luften, buller och mycket annat.

Kommunledningsförvaltningen