Kan du ta emot sommarjobbare?

Liksom tidigare år erbjuder Trelleborgs kommun, genom arbetsmarknadsförvaltningen, sommarjobb för ungdomar inom kommunens förvaltningar och bolag och inom föreningslivet i Trelleborg.

Vi står för lönekostnad och administration medan du och din arbetsplats står för lämpliga arbetsuppgifter och handledning.

Varför är det så viktigt med sommarjobb?

Att ta emot sommarjobbande ungdomar är ett perfekt tillfälle för dig och din arbetsplats att visa upp er verksamhet och väcka intresse hos en ny generation.

För ungdomarna innebär det en viktig erfarenhet och i många fall en första kontakt med arbetslivet. Visst vill du vara med och göra den upplevelsen så bra som möjligt?

Anmälan sommarjobbsplatser 2023

För- och efternamn

För- och efternamn

Vi kan ta emot ungdomar

Vilken eller vilka perioder?

Bransch
Arbetstider

6 timmar/dag + 30 minuters lunch

6 timmar/dag + 30 minuters lunch

Krävs det utdrag ur belastningsregistret?
Krävs det skyddskläder?
Finns det ålderskrav på grund av särskilda risker?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för anmälan om sommarjobbsplatser (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem och kommer att hanteras av arbetsmarknadsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är arbetsmarknadsnämnden som kan kontaktas på arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 1 år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Feriejobb

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Östra Vallgatan 2
231 52 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen

Relaterade sidor