FAQ för dig som tar emot sommarjobbare

Att ta emot sommarjobbare på sin arbetsplats är ett viktigt uppdrag och det finns en del du behöver veta. Om du inte hittar svaret på dina frågor här kan du kontakta oss.

Vanliga frågor och svar om att ta emot sommarjobbare

 • Som ansvarig chef förväntas du:

  • agera som ambassadör för din verksamhet och Trelleborgs kommun.
  • ansvara för att ni gör en riskanalys om sommarjobbarna är minderåriga.
  • ansvara för att introduktionen är en bra och säker start för ungdomen.
  • utse en handledare som finns tillgänglig för ungdomen. Om ungdomen är minderårig måste handledaren vara 18 år och ha minst 1 års erfarenhet av arbetsuppgifterna.
 • Som handledare förväntas du:

  • agera som ambassadör för ditt yrke och Trelleborgs kommun.
  • introducera ungdomen på arbetsplatsen, gå igenom arbetsuppgifter, vad som gäller på arbetsplatsen, eventuella risker och vad som förväntas av ungdomen.
  • försäkra dig om att ungdomen har förstått information om eventuella risker.
  • vara kontaktperson för ungdomen.
  • vara tillgänglig. Är du sjuk eller ledig måste du se till att ungdomen har någon annan att vända sig till.

  Tips för en bra start:

  För att ungdomen ska få en så bra start som möjligt kan du erbjuda ungdomen att besöka arbetsplatsen innan sommarjobbet börjar.

 • Period 1: 19 juni – 7 juli

  Period 2: 10 juli – 28 juli

  Period 3: 24 juli – 11 augusti

 • Ungdomens arbetstid är 6 timmar/dag plus 30 min obetald lunch.

  Tänk på!

  • Arbetstiden är schemalagd till 8.00-14.30 i lönesystemet. Om ungdomen ska arbeta på andra arbetstider måste du meddela det när du gör din anmälan.
  • Midsommarafton, som infaller under period 1, är ingen arbetsdag för ungdomarna men de kommer ändå att få betalt.
 • Praktisk information om att sommarjobba i Trelleborgs kommun kan ungdomen hitta på www.trelleborg.se/sommarjobb

  Om du och ungdomen undrar över något ni inte hittar där kan ni alltid höra av er till sommarjobb@trelleborg.se

 • Ja, ungdomen är försäkrad genom Trelleborgs kommun under perioden hen arbetar.

 • Ungdomen ska, förutom att meddela arbetsplatsen, anmäla sin sjukfrånvaro via e-post till sommarjobb@trelleborg.se.

 • Det här är en sammanfattning av vad som gäller för Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Minderårigas arbetsmiljö (AFS2012:3)

  Minderårig är i det här sammanhanget en ungdom som gjort klart sin skolplikt (gått ur grundskolan), fyller 16 år under det pågående kalenderåret och upp till 18 år.

  Arbetsgivarens skyldighet

  • Bedöma att arbetet är lämpligt för den minderåriga
  • Informera skyddsombud
  • Introducera och ha rutiner
  • Utse handledare
  • Fråga om den minderåriga har andra jobb

  Tillåtna arbeten

  Normalt ofarliga arbeten.

  Förbjudna arbeten

  Ensamarbeten (§9 och §11 samt bilaga 1).

  Arbetstidens begränsning

  8 timmar/dag – 40 timmar/vecka.

  OBS! dock max 30 timmar/vecka för sommarjobbarna.

  Arbetstidens förläggning

  6.00-22.00 alternativt 07.00-23.00, vissa undantag enligt §21.

  Rast

  Minst 30 minuter/arbetsdag, senast efter 4,5 timmar.

  Nattvila

  12 timmar (vissa undantag enligt §21, AFS 2012:3).

  Veckovila

  Två sammanhängande dagar, minst 36 timmar.

 • Ja, om ungdomen är under 18 år måste du göra en riskanalys och skicka in den till sommarjobb@trelleborg.se.

  Minderåriga kan vara omogna både fysiskt och psykiskt, därför löper de större risk att bli skadade eller råka ut för en olycka. Det kan vara stor skillnad mellan hur mogna och utvecklade ungdomarna är även om de är i samma ålder. Du måste alltid bedöma om en person är mogen att ha en viss arbetsuppgift och det ska finnas tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner.

  Exempel på risker

  • Hantering av kontanter och andra värdeföremål kan innebära ett ansvar som är psykiskt påfrestande.
  • Köksarbete, till exempel het olja eller heta stekhällar, frätande maskindiskmedel eller köksmaskiner med rörliga delar.
  • Lyfta tungt eller röra sig där det är trångt.
  • Att ta hand om människor i kris kan innebära psykisk påfrestning.

  Behöver jag göra en riskanalys för sommarjobbare som är över 18 år?

  Nej, det finns inget krav på att arbetsgivaren ska göra en riskanalys när det gäller sommarjobbare som är 18–20 år.

Feriejobb

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Östra Vallgatan 2
231 52 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen