Europa Direkt Lund

Europa Direkt Lund hjälper dig som har frågor om EU:s politik, prioriteringar, fonder, program eller rent allmänt har frågor om hur EU fungera.

Via Europa Direkt Lund kan du få gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor, när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet. Europa Direkt Lund arrangerar även event i Lund, Malmö och Trelleborg.

Målgrupp är allmänheten i sydvästra Skåne (Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Malmö, Lund och Skurup), med specifikt fokus på ungdomar, skolor, äldre och näringsliv.

Här kan du läsa mer om Europa Direkt Lund.

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt är EU-kommissionens nätverk av informationskontor med allmänheten som sin huvudsakliga målgrupp. Europa Direkt har som främsta syfte att informera lokalt och regionalt i EU:s medlemsländer och finns på ca 400 platser i Europa. Europa Direkt hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen och regelverk samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Europa Direkt syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete. Europa Direkt ska svara på allmänhetens frågor om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU-frågor, sprida lättförståelig information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov samt ge invånare en möjlighet att tycka till om EU:s politik.