Automatisk bevattning

Via Leader Söderslätt beviljades Trelleborgs kommun 2022 ekonomiskt stöd från EU på drygt 1,2 miljoner kronor för att installera ett system för automatisk bevattning på åtta gräsplaner i kommunen.

Arbetet görs i samarbete med lokala föreningar och innebär att ideella krafter framöver slipper lägga tid på att vattna planerna. Investeringen kommer dessutom att leda till minskad vattenförbrukning och att planerna kan nyttjas av fler.

Totalt beräknas investeringen kosta 1,9 miljoner kronor. Automatisk bevattning ska bland annat installeras på idrottsplatserna Gylle stadion, Thurevallen, Snarringe idrottsplats, Klagstorps idrottsplats, Ymorvallen och Albäcksvallen.

Det ekonomiska bidraget kommer från Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling och projektet är sökt genom Leader Söderslätt.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Projektet samfinansieras av EU.

Finns sedan tidigare på Vångavallen

Sedan tidigare finns automatisk bevattning installerad på Vångavallen, där kommunen har goda erfarenheter gällande drift, underhåll, gräsets kvalitet och vattenförbrukning.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Relaterade sidor