Övre och Stadsparkskvarteren, etapp 1A och 1B

Utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren i centrala Trelleborg. Trelleborgs kommun har bjudit in till markanvisning för etapp 1A och 1B i projektet Övre och Stadsparkskvarteren. Området är beläget endast ett stenkast från Stadsparken och Stortorget. En promenad till centralstationen tar cirka åtta minuter.

Övre och Stadsparkskvarteren ska omvandlas till en grön stadsdel.

Fotograf: Fredrik Magnusson

Fullt utbyggt beräknas området innehålla ca 600 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser inom området. Kommunens avsikt är också att bygga en förskola inom området samt att utöka Stadsparken. I och med områdets centrala läge finns redan all tänkbar service på plats inom promenadavstånd.

Trelleborgs kommun har arbetat fram ett planprogram för området som antogs våren 2018 av kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet för de första etapperna inom området har påbörjats med planerat samråd i september 2018.

Intresseanmälningar lämnades in i oktober 2018. Totalt 16 exploatörer valde att anmäla sitt intresse. Kommunen tackar för de många intressanta och innovativa förslagen och har under februari 2019 kontaktat samtliga exploatörer som lämnat intresseanmälan samt meddelat de exploatörer som man vill samarbeta med i etapp 1A. De aktuella exploatörerna kommer inom kort att kallas till ett första dialogmöte.

Kommunen har ansökt om bidrag för sanering inom etapp 1B hos Naturvårdsverket. Då tidplanen för sanering är beroende av den pågående bidragsprocessen avvaktar kommunen med markanvisning inom etapp 1B tillsvidare.

Projektet Övre och Stadsparkskvarteren.

Kommunledningsförvaltningen