Höjt tak för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 1 januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs inkomsttaket i maxtaxan inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats.

Den nya nivån för maxtaxan blir 56 250 kronor per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 645 kronor till 1 688 kronor per månad. En höjning av maxtaxeavgifterna kommer att ske varje år.

Anmäl aktuell inkomst

Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela när din inkomst ändras. I e-tjänstplattformen kontrollerar du att dina/era inkomstuppgifter är aktuella.

Anmäl aktuell inkomst via e-tjänst (SchoolSoft)

Bildningsförvaltningen