Vatten och avlopp

Det finns en avdelning inom kommunen
som arbetar med vatten och avlopp.
Deras kontor finns på Henry Dunkers gata 1 i Trelleborg.

Om du har problem med vattnet eller avloppet
och du bor i lägenhet
ska du ringa till den som sköter om huset.

Om du bor i ditt eget hus och
har problem med vattnet eller avloppet
ring till Kontaktcenter på telefon 0410-73 30 00.

När kontoret är stängt kan du
om problemet är väldigt brådskande
ringa till 040-676 90 50.

Har du frågor om dina räkningar
eller om ditt abonnemang
ring till 0410-73 38 00.

Vill du ansluta ditt hus till kommunalt vatten eller avlopp
ring till Kontaktcenter på telefon 0410-73 30 00.

Vill du skicka e-post så kan du göra det till
va-avdelningen@trelleborg.se

Vill du skicka brev är adressen:
Trelleborgs kommun
Tekniska serviceförvaltningen VA
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Tekniska Serviceförvaltningen