Vatten och avlopp

Det finns en avdelning inom kommunen
som arbetar med vatten och avlopp.
Deras kontor finns på Skyttsgatan 16 i Trelleborg.

Om du har problem med vattnet eller avloppet
och du bor i lägenhet
ska du ringa till den som sköter om huset.

Om du bor i ditt eget hus och
har problem med vattnet eller avloppet
ring till deras kontor
på telefonnummer 0410-73 38 08.

När kontoret är stängt kan du
om problemet är väldigt brådskande
ringa till 040-676 90 50.

Har du frågor om dina räkningar
eller om ditt abonnemang
ring till 0410-73 38 00.

Om du har frågor om din vattenmätare
ring 0410-73 30 26.

Vill du ansluta ditt hus till kommunalt vatten eller avlopp
Ring till 0410-73 38 02.

Vill du skicka e-post så kan du göra det till
tekniska.serviceforvaltningen@trelleborg.se.
Skriv då att frågan handlar om Vatten och avlopp.

Vill du skicka brev är adressen:
Trelleborgs kommun
Tekniska serviceförvaltningen VA
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Tekniska Serviceförvaltningen