Köpa tomt

Många vill bo i Trelleborg.
Därför planerar kommunen nya bostadsområden.

Vill du veta mera?

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Tekniska Serviceförvaltningen