Sopor

Det är viktigt för miljön att sopor kastas på rätt ställe.

Farligt avfall

På miljöstationerna kan du lämna farligt avfall.
Farligt avfall är till exempel
bilbatterier och andra batterier,
färg, lack och lim,
frätande ämnen, gifter och bekämpningsmedel,
glödlampor och lysrör.

Miljöstationer finns här:

  • Trelleborgs återvinningscentral
  • Q8, Kontinentplan
  • Smygehamns återvinningscentral
  • Anderslövs återvinningscentral

Grovsopor

Återvinningscentralerna tar emot grovsopor.
Det kan vara trasiga möbler, metall, kläder, kylskåp och annat.

Det finns återvinningscentraler här:

  • Trelleborg
  • Anderslöv
  • Smygehamn

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du kasta
papper och kartong,
färgat och ofärgat glas,
metallförpackningar och plastförpackningar och småbatterier.

Återvinningsstationer finns på många platser.

I Trelleborg:
Hedvägen (Entré)
Klörupsvägen (Konsum)
Reparatörsgatan (Peugeot)
Ripatorget
Rådmansgatan
Skarpskyttegatan
Stavstensvägen (Preem)
Tommarpsvägen (Din Bil)
Vikingagatan (Folkets Park)
Allmogevägen
Strandridaregatan (Maxi)

Alstad – Vid Lantmännen
Anderslöv – Återvinningscentralen
Beddingestrand – Idrottsplatsen
Klagstorp – Byggmästaregatan
Skegrie – Idrottshemmet
Skåre – Hamnvägen
Smygehamn – Ö Torps byaväg

Tekniska Serviceförvaltningen