Ishall

Ishallen i Trelleborg finns på Söderslättshallen. Ishallen bokas av bland annat skolor och föreningar. Särskilda öppettider finns för privatpersoner som vill åka skridskor.

Ishallen på Söderslättshallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Ishallen på Söderslättshallen

Öppettider i ishallen

Dagens bokningar i ishallen.

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade i ishallen? Välj aktuellt datum i bokningsschemat.

Öppettider för allmänhetens skridskoåkning

Söndag 27 oktober öppnar ishallen för allmänhetens skridskoåkning säsong 2019-2020. Från och med denna säsong kan du betala kontant eller med swish.

Öppettider för allmänheten finns i bokningsschemat som alltid är uppdaterat! Välj objekt Söderslättshallen, markera ishall och välj aktuellt datum.

Oktober

Söndag 27 oktober 12.00-13.55
Måndag 28 oktober 12.15-14.15
Tisdag 29 oktober 12.15-14.45
Torsdag 31 oktober 12.15-14.45

November

Fredag 1 november 12.15-13.45
Söndag 3 november 12.00-13.55
Lördag 9 november 15.05-16.55
Söndag 10 november 12.00-13.55
Lördag 16 november 15.05-16.55
Söndag 17 november 12.00-13.55
Lördag 23 november 15.50-16.55
Söndag 24 november 12.00-13.55
Lördag 30 november 15.05-16.55

December

Söndag 1 december 12.00-13.55
Lördag 14 december 15.30-16.55
Söndag 15 december 12.00-13.45
Lördag 21 december 15.05-16.55
Måndag 23 december 12.00-14.00
Torsdag 26 december 12.00-14.00
Måndag 30 december 12.00-14.45

Januari

Fredag 3 januari 11.00-12.45
Lördag 4 januari 15.05-16.55
Söndag 5 januari 12.00-13.55
Måndag 6 januari 15.00-18.00

Pris

Det kostar  30 kronor per person. Familjebiljett för två vuxna och max tre barn: 100 kronor. Kontant betalning eller swish.

Hockeyklubbor eller puckar är inte tillåtet. Mat och dryck får inte medtagas i ishallen.

Fleråk-kort till allmänhetens skridskoåkning

10-kort: 200 kronor. Giltigt två säsonger.
25-kort: 400 kronor. Giltigt två säsonger.
Fleråk-korten är opersonliga och har en giltighetstid på två år.

Två våningar omklädningsrum till ishall och friidrottsstadion

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 15 maj, §51 att uppdra åt förvaltningen att beställa förstudie gällande fler omklädningsrum till ishallen och friidrottsstadion. Genusperspektiv ska tas i beaktning.

Efter beslut 15 maj, §51 har kultur- och fritidsförvaltningen beställt en förstudie baserat på de ritningar och förslag som togs fram 2014 med tillägget om en andra våning. Samtliga berörda föreningar har fått delge sina synpunkter vilka i möjligaste mån har beaktats.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 22 augusti, §79 att att gå vidare med förslag två i sin helhet, att föreslå tekniska servicenämnden att skyndsamt arbeta vidare så att ett investeringsärende kan skickas till kommunstyrelsen för behandling så snart som möjligt samt att förutsättningarna för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna avropa investeringen är att nämnden får täckning för den internhyra som uppstår mellan tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Sedan många år har det från Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs Konståkningsklubb inkommit önskemål om fler omklädningsrum till ishallen. 2014 togs ett förslag fram som inte blev verklighet. Detta förslag kan återanvändas och utvecklas för att lösa problematiken.

Ytterligare en våning skulle kunna ge även IFK Trelleborg Friidrott lösningar gällande toalett, klubbrum och omklädningsrum.

Låna skridskor från Fritidsbanken

Fritidsbankens skridskor finns i anslutning till ishallen på Söderslättshallen. Alla kan låna och det är gratis. Fritidsbanken garanterar inte att alla storlekar finns. Det går inte att reservera. Du lämnar tillbaka skridskorna på hyllan igen när du har åkt färdigt. Ta med egen hjälm, det finns bara ett fåtal hjälmar. Det finns cirka 100 par skridskor och 15 hjälmar till utlåning.

Vid 17 tillfällen på allmänhetens skridskoåkning säsong 2017 - 2018 har nästan hela skridskolagret på Söderslättshallen varit utlånat; cirka 20 skridskor per tillfälle alltså minst 340 utlåningar. Fritidshem och skolor lånar också skridskor från Fritidsbanken vid sina regelbundna besök i ishallen, till glädje för alla barn utan egna skridskor.

Fritidsbanken

Antal skridskoåkare

Säsong 2018 hade ishallen 2 871 besökare på allmänhetens skridskoåkning plus medföljande familjemedlemmar på 205 familjebiljetter. Skolorna i Trelleborg bokade 1 169 skridskotillfällen för sina klasser.

Säsong 2017 hade ishallen 2 853 besökare på allmänhetens skridskoåkning. 2016 var motsvarande besökssiffra 3 748 med fler timmar än 2016-2017.

Certifiering

Ishallen certifierades 19 september 2013 av Svenska Ishockeyförbundet till Publikhall C vilket är ett arenakrav för elitserien.

Publikplatser och tillgänglighet

Ishallen har totalt 1033 publikplatser varav 5 stycken rullstolsplatser. Rullstolsläktare med hiss finns i ishallen.

Karta

Söderslättshallen

Klörupsvägen 48 Trelleborg
55.3873437, 13.1555699
Telefon: 0410-733850

Hjälpte informationen på den här sidan dig?