Ishall

Ishallen i Trelleborg finns på Söderslättshallen. Ishallen bokas av bland annat skolor och föreningar. Särskilda öppettider finns för privatpersoner som vill åka skridskor.

Ishallen på Söderslättshallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Ishallen på Söderslättshallen

Öppettider i ishallen

Dagens bokningar i ishallen.

Vilka öppettider finns för allmänhetens skridskoåkning? Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade i ishallen? Välj aktuellt datum i bokningsschemat.

Öppettider för allmänhetens skridskoåkning

I mitten av oktober till och med början av april har ishallen på Söderslättshallen öppet för allmänhetens skridskoåkning.

Öppettider för allmänheten finns i bokningsschemat som alltid är uppdaterat! Välj objekt Söderslättshallen, markera ishall och välj aktuellt datum.

Pris

Det kostar  30 kronor per person. Familjebiljett för två vuxna och max tre barn: 100 kronor. Endast kontant betalning.

Hockeyklubbor eller puckar är inte tillåtet. Mat och dryck får inte medtagas i ishallen.

Fleråk-kort till allmänhetens skridskoåkning

10-kort: 200 kronor. Giltigt två säsonger.
25-kort: 400 kronor. Giltigt två säsonger.
Fleråk-korten är opersonliga och har en giltighetstid på två år.

Två våningar omklädningsrum till ishall och friidrottsstadion

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 15 maj, §51 att uppdra åt förvaltningen att beställa förstudie gällande fler omklädningsrum till ishallen och friidrottsstadion. Genusperspektiv ska tas i beaktning.

Efter beslut 15 maj, §51 har kultur- och fritidsförvaltningen beställt en förstudie baserat på de ritningar och förslag som togs fram 2014 med tillägget om en andra våning. Samtliga berörda föreningar har fått delge sina synpunkter vilka i möjligaste mån har beaktats.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 22 augusti, §79 att att gå vidare med förslag två i sin helhet, att föreslå tekniska servicenämnden att skyndsamt arbeta vidare så att ett investeringsärende kan skickas till kommunstyrelsen för behandling så snart som möjligt samt att förutsättningarna för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna avropa investeringen är att nämnden får täckning för den internhyra som uppstår mellan tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Sedan många år har det från Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs Konståkningsklubb inkommit önskemål om fler omklädningsrum till ishallen. 2014 togs ett förslag fram som inte blev verklighet. Detta förslag kan återanvändas och utvecklas för att lösa problematiken.

Ytterligare en våning skulle kunna ge även IFK Trelleborg Friidrott lösningar gällande toalett, klubbrum och omklädningsrum.

Låna skridskor från Fritidsbanken

Fritidsbankens skridskor finns i anslutning till ishallen på Söderslättshallen. Alla kan låna och det är gratis. Fritidsbanken garanterar inte att alla storlekar finns. Det går inte att reservera. Du lämnar tillbaka skridskorna på hyllan igen när du har åkt färdigt. Ta med egen hjälm, det finns bara ett fåtal hjälmar. Det finns cirka 100 par skridskor och 15 hjälmar till utlåning.

Vid 17 tillfällen på allmänhetens skridskoåkning säsong 2017 - 2018 har nästan hela skridskolagret på Söderslättshallen varit utlånat; cirka 20 skridskor per tillfälle alltså minst 340 utlåningar. Fritidshem och skolor lånar också skridskor från Fritidsbanken vid sina regelbundna besök i ishallen, till glädje för alla barn utan egna skridskor.

Fritidsbanken

Förlängd issäsong maj 2019

Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 28 augusti

  • att issäsongen för år 2018-2019 utökas med veckorna 18-21
  • att taxan för veckorna 18-21 justeras motsvarande den separata taxa som gäller utöver ordinarie verksamhet. För närvarande 64 kronor per timme för deltagare 0-20 år och 233 kronor per timme för deltagare som är 21 år eller äldre.
  • att taxan för skridskogymnasiet justeras till samma nivå som under ordinarie säsong; för närvarande 64 kronor per timme.

Trelleborgs Konståkningsklubb och TIF Vikings ansöker om förlängd säsong vecka 18-21 2019 med hopp om att kunna fylla ishallen med ungdomar även under maj månad och därmed få ner iskostnaden. Föreningarna anser även att taxan på 812 kronor per timme bör ses över ur ett likabehandlingsperspektiv. Föreningarna är beroende av att få besked i augusti för att kunna bjuda in klubbar och förbund och förmedla ett seriöst intryck.

Antal skridskoåkare

Säsong 2017-2018 hade ishallen 2 576 besökare på allmänhetens skridskoåkning plus medföljande familjemedlemmar på 205 familjebiljetter. Skolorna i Trelleborg bokade 1 169 skridskotillfällen för sina klasser.

Säsong 2016-2017 hade ishallen 2 853 besökare på allmänhetens skridskoåkning. 2015-2016 var motsvarande besökssiffra 3 748 med fler timmar än 2016-2017.

Certifiering

Ishallen certifierades 19 september 2013 av Svenska Ishockeyförbundet till Publikhall C vilket är ett arenakrav för elitserien.

Publikplatser och tillgänglighet

Ishallen har totalt 1033 publikplatser varav 5 stycken rullstolsplatser. Rullstolsläktare med hiss finns i ishallen.

Karta

Söderslättshallen

Klörupsvägen 48 Trelleborg
55.3873437, 13.1555699
Telefon: 0410-733850

Hjälpte informationen på den här sidan dig?