Våld mot äldre kan se ut på många sätt

Publicerad:

Nu pågår den nationella kampanjen En vecka fri från våld. Trelleborgs kommun arbetar på olika sätt med frågan, både med direkta insatser för målgruppen och även i förebyggande syfte. Här berättar Anja Robertsson, enhetschef inom vård och omsorg, kring våld mot äldre.

Trelleborgs kommun är med och uppmärksammar den nationella kampanjen En vecka fri från våld som pågår 21-27 november.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I Anjas uppdrag ingår bland annat att utbilda omsorgspersonal kring våld mot äldre och hur personalen ska agera om våld uppmärksammas. Hon säger att våld mot äldre ofta är situationsbundet, att det är en ansträngd situation i hemmet som utlöser våldet.

– Många äldre vårdas i hemmet av sina anhöriga, av sin partner eller barn. Det kan vara mycket krävande och slitsamt att ta hand om en sjuk anhörig, särskilt om man själv är äldre och har sviktande hälsa. I en pressad situation kan det hända att vem som helst kan gå över gränsen. Samtidigt kan den som är sjuk eller funktionsnedsatt utöva fysiskt eller psykiskt våld mot sina anhöriga, säger Anja Robertsson.

Olika typer av våld

Våldet mot äldre kan ta sig uttryck på många olika sätt.

– Det är vanligt att äldre personer utsätts för ekonomiskt våld. När det gäller ekonomin kan det vara barn eller andra anhöriga som utnyttjar den äldres beroendeställning. Äldres medicin kan också användas på ett felaktigt sätt av anhöriga.

– När vård- och omsorgspersonal får insyn i en parrelation kan ett systematiskt våld som har pågått under många år uppdagas. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt och så vidare.

Anja Robertsson berättar att det finns varningstecken att hålla koll på.

– Både personal och anhöriga kan ställa frågor om den äldre har blåmärken och undra varifrån kommer, särskilt om dessa återkommer. Man kan också lyssna på hur samtalen låter i hemmet, är det någon som blir utsatt för verbala kränkningar? Visar den äldre oro inför att en speciell anhörig ska komma på besök?

Råd och stöd

Det finns olika stödinsatser som kan vara aktuella. Att vårda en anhörig kan vara påfrestande och i Trelleborgs kommun finns ett anhörigcenter där det finns stöd och hjälp att få.

Oavsett ålder kan våldsutsatta få stöd och rådgivning av Söderslätts kvinnojour och av socialtjänstens familjevåldsgrupp. Familjevåldsgruppen ansvarar också för att ge skyddat boende i de situationer där det behövs.

Anhörigstöd i Trelleborgs kommun

Familjevåldsgruppen i Trelleborgs kommun

Mer information

En vecka fri från våld är en nationell kampanj under vecka 47 som belyser våld i nära relationer. En vecka fri från våld är ett initiativ av Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen och landets kommuner och regioner.

Länsstyrelsen Skåne anordnar ett antal programpunkter under veckan