Två färdigställda projekt inom En miljon idéer invigdes

Publicerad:

När medborgarna själva bestämmer genom medborgarbudget … Nu står två lekplatser redo för sommarens lekar.

Under torsdagseftermiddagen invigdes ytterligare två färdigställda projekt inom Trelleborgs kommuns medborgarbudget En miljon idéer. Det är lekplatserna vid restaurang Pärlan i Beddingestrand respektive vid Gislövs strandmark, som nu är färdigbyggda, besiktigade och godkända för att tas i bruk och nu även officiellt invigda.

Förslagsställaren Elina Kudule fick själv klippa bandet när den nya lekplatsen vid restaurang Pärlan invigdes.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Lekplatsen vid Pärlans restaurang

Förslaget om lekplatsen vid Pärlan i Beddingestrand lämnades in av Elina Kudule som kommer vara med vid invigningen.

Så här skrev Elina när hon lämnade in förslaget:

”Ge liv till den förfallna lekplatsen vid Pärlan genom renovering och förnyelse, så barnen kan sparka boll och gunga igen. Även renovering av volleybollplanen och badmintonnät. Alla underbara träd lämnas, men nya mål, gungor och picknickbord/bänkar sätts ut.”

Även eleverna i Smygeskolan årskurs 4 och 6, år under 2020 lämnade förslag om lekplatsen.

Boulebanor har kompletterats

Delar av marken vid badplatsen i Beddingestrand är kommunägd. Men marken där lekplatsen ligger ägs av familjen Werntoft (som även äger marken där restaurangen ligger). Genom att upplåta marken har ägarfamiljen gjort lekplatsen möjlig. Werntofts har godkänt utformningen och står även bakom idén att komplettera platsen med boulebanor.

Boulebanorna är reserverade för restaurangen vissa tider, som finns att se på restaurangens hemsida www.restaurangparlan.com eller på Facebook. Övriga tider är boulebanorna öppna för allmänheten.

Den nya naturlekplatsen vid Gislövs strandmark invigdes av förslagsställaren Helen Lignell.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Naturlekplatsen på Gislövs strandmark

Helen Lignell står bakom förslaget om en mindre naturlekplats. Lekplatsen ska enligt förslaget erbjuda rolig lek som utvecklar koordination, motorik, balans och framför allt skapa rörelse!

Villaägarföreningen har också medverkat i framtagandet av förslaget.

Naturlekplatsen är uppförd på kommunens mark vid badplatsen och utformad för att smälta väl in i miljön och inte påverka naturen.

Utformning av lekplatserna

Hanna Lundaahl Jern är projektledare på Trelleborgs kommuns tekniska serviceförvaltning och står bakom utformningen. Skanskas underentreprenör VA-gruppen har utfört byggarbetet.

En miljon idéer

De båda förslagen är två av sex idéer som lämnades in och röstades fram i Trelleborgs kommuns allra första satsning på medborgarbudget, En miljon idéer, som genomfördes i södra landsbygdsområdet under 2020. Några av de vinnande förslagen har tagit sin tid att få färdigställda, men i förra veckan var det slutbesiktning och godkännande för dessa båda lekplatser och nu står de alltså redo att användas av leksugna barn i sommar.

Förslaget om lekplats vid Pärlan i Beddingestrand fick 291 röster, när omröstningen genomfördes för En miljon idéer i kommunens södra landsbygdsområde, och kom därmed på fjärde plats. Förslaget om naturlekplats vid Gislövs strandmark fick 209 röster och kom därmed plats nummer fem.

Gislövs IF fick alla flest röster till sitt förslag. Där ska uppföras utegym och mulitarena. Förslaget med näst flest röster, taket på Torpalängan är under projektering.

Se tidigare färdigställda förslag i södra landsbygdsområdet.

Mer information finns på:

www.trelleborg.se/enmiljonideer

Lekplatsen vid restaurang Pärlan i Beddingestrand

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Naturlekplatsen vid Gislövs strandmark.

Fotograf: Niclas Ingvarsson