Trelleborgs kommun uppmärksammar En vecka fri från våld

Publicerad:

En vecka fri från våld är en nationell kampanj som pågår under vecka 47, 21-27 november, och som belyser våld i nära relationer. Trelleborgs kommun är med och uppmärksammar veckan genom att sprida kunskap och information om vilken hjälp som finns.

Trelleborgs kommun är med och uppmärksammar den nationella kampanjen En vecka fri från våld som pågår 21-27 november.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

En vecka fri från våld leds nationellt som ett initiativ av Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen och landets kommuner och regioner. Trelleborgs kommun uppmärksammar veckan tillsammans med Vellinge kommun och Kvinnojouren Söderslätt. Länsstyrelsen Skåne erbjuder ett antal programpunkter under veckan (se program nedan).

Vad är våld i nära relation?

Våld i nära relationer förekommer i alla relationer oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Våldet kan se ut på många olika sätt: det kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Våld i nära relation innefattar även föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot sina föräldrar och när flera medlemmar i en familj kollektivt utövar hedersrelaterat våld och förtryck.

Här kan du söka stöd och hjälp

I akuta situationer

Behöver du hjälp utanför kontorstid: ring 112 och begär sociala jouren.

Är du i akut behov av hjälp: ring 112 och begär polisen.

Externa länkar

Kvinnofridslinjen

Välj att sluta

Barnens rätt i samhället

Mer information

Länsstyrelsen Skånes program vecka 47

Kategorier