Konstnärstävling ska bygga bro mellan Stadsparken och nya Ebbehallen

Trelleborgs kommun tar hjälp av konstnärer för att skapa en ny bro över dammen i Stadsparken. Bron som ska bli ett permanent offentligt konstverk ska ersätta den nuvarande, hålla hög konstnärlig kvalitet och skapa en stark och inspirerande koppling mellan Stadsparken och entrén till Axel Ebbes konsthall.

Parkmiljö, damm, staty
Bron som ska ersättas med ett konstverk går över Stadsparksdammen. I förgrunden Axel Ebbes skulptur Irrblosset.

Det konstnärliga uppdraget utlystes av kultur- och fritidsförvaltningen i förra veckan och innebär att enskilda konstnärer eller konstnärsteam får möjlighet att arbeta fram och presentera sina visioner av konstverket.

Det kommande konstverket blir ett spännande komplement till Axel Ebbes konsthall och kommer att fungera som en förlängd entré från parken in mot konsthallen som för närvarande renoveras och byggs ut.

Ett konstverk – och en bro

– Vi tänker oss ett konstverk som verkligen interagerar med sin publik, säger Maria Tsakiris, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. En grundförutsättning är att det verkligen ska fungera som en bro, men vi hoppas på en annan slags offentligt konstverk än de som redan finns i Stadsparken, som till exempel Axel Ebbes Irrblosset som står i dammen vid den nuvarande bron.

Utlysningen innebär att intresserade konstnärer i första fasen ombeds lämna intresseanmälningar. Därefter sker ett urval där tre konstnärer tilldelas arvoderade skissuppdrag. Skissuppdragen ska beskriva hur den konstnärliga gestaltningsprocessen kan se ut och även inbegripa en publik workshop där kommuninvånare blir delaktiga.

Stort intresse bland konstnärer

En samrådsgrupp bestående av representanter från kommunen och från de Kockska stiftelserna utvärderar de tre skissuppdragen och utser ett vinnande bidrag som tilldelas uppdraget.

– Glädjande nog har gensvaret från intresserade konstnärer varit stort, säger Trelleborgs museichef Ola Lundin. Vi har fått in 26 svar på bara en vecka! Det gör att vi ser på den kommande processen med stor tillförsikt.

Den 19 augusti tilldelas tre konstnärer eller konstnärliga team uppdraget att skissa på projektet. Den 11 oktober görs därefter den slutliga tilldelningen av gestaltningsuppdraget.

Bekostas av Kockska stiftelserna

Uppdraget om den konstnärliga utsmyckningen innebär att deltagande konstnärer arvoderas redan på skisstadiet. Projektet kommer att kosta totalt 2,2 miljoner kronor och bekostas av Greta och Johan Kocks stiftelser.

– Vi är väldigt nöjda och tacksamma för att Greta och Johan Kocks stiftelser vill vara en del av detta, säger Maria Tsakiris. Detta blir ett ganska unikt konstnärligt uppdrag. Jag är också glad över det faktum att det innebär ett nära samarbete mellan tre förvaltningar i kommunen, vi på kultur- och fritid, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen. Vi är ju alla tre del i skapandet av den nya Axel Ebbe-hallen.

axel ebbes konsthall visionsbild
Den nya, konstnärligt utformade bron över stadsparksdammen ska binda samman Stadsparken med Axel Ebbes konsthalls entré i den nya tillbyggnaden som just nu växer fram.

Skapas i samarbete med kommuninvånare

Det verk som slutligen väljs ut ska förutom att hålla hög konstnärlig kvalitet också visa prov på innovation, originalitet och teknisk skicklighet i utförandet. Verket ska också bedömas ha en förankring till både Stadsparken och till Axel Ebbes konsthall och ha förmåga att skapa en dialog med sin publik. För att verkligen bli ett med sin plats och med Trelleborg läggs stor vikt vid att konstnärerna arbetar nära invånarna för att fånga tankar, idéer och förväntningar, bland annat i workshops och med hjälp av djupintervjuer.

– Vi är måna om att det här konstverket skapas i samarbete mellan en konstnär och invånare i kommunen, säger Ola Lundin. Stadsparken är en betydelsefull, gemensam plats i Trelleborg och då är det särskilt viktigt att konstverket på allvar blir trelleborgarnas. Därför kommer vi vara noga med att välja ut en konstnär, eller konstnärsgrupp, som har vana att arbeta inkluderande i kreativa, samskapande processer. Jag hoppas att den nya bron kommer bli en unik och spännande mötesplats.

Det färdiga konstverket ska enligt plan invigas i oktober 2025.

Mer information

Communitybaserat konstnärligt gestaltningsuppdrag till Axel Ebbes konsthall i Stadsparken (Trelleborgs museer)

Avtal tecknat för Axel Ebbe-hallen