Avtal tecknat för Axel Ebbe-hallen – byggstart i december

Trelleborgs kommun har efter upphandling tecknat avtal med byggföretaget NCC Sverige AB gällande om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall. Idag undertecknades kontraktet av parterna. Den nya konsthallen beräknas stå färdig i maj 2025.