Entreprenaden för Axel Ebbes konsthall upphandlas på nytt

Publicerad:

Nu öppnar Trelleborgs kommun på nytt för anbud på entreprenaden av den beslutade om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall. Förhoppningen är att konsthallen ska kunna öppnas igen 2025.

Sommaren 2025 beräknas om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall på Hesekillegatan i Trelleborg vara färdig.

Fotograf: Ylva Moritz

Projektet leds liksom för ett år sedan av Trelleborgs kommuns upphandlade projektledare Jarl Hoffman, Mastiff projekt AB. Anbud ska vara inlämnade senast 13 oktober och tilldelningsbeslut planeras till 31 oktober efter att anbuden utvärderats. Byggstart är planerad till 1 december.

När om- och tillbyggnaden är slutförd är ambitionen att konsthallen på ett ännu bättre sätt kan visa Axel Ebbes konst och bidra till nya perspektiv på konstnären. Förutom att nödvändigt underhåll görs ger renoveringen också möjligt att möta lagkrav om tillgänglighet.

Stabilare marknad gör projektet möjligt

– Uppdraget är tydligt och vår ambition är fortsatt att genomföra både den planerade tillbyggnaden och renoveringen av den befintliga delen av konsthallen, säger Jarl Hoffman. Därför annonserar vi förfrågningsunderlaget på nytt för att undersöka möjligheten att upphandla entreprenad av bygget. Det är samma förfrågningsunderlag som annonserades förra året. De enda eventuella förändringar som utreds i dagsläget är att minska de projekterade hårdgjorda ytorna inom Stadsparken i syfte att minska risken för skador på befintlig växtlighet.

Projektet pausades under senhösten 2022 då inlämnade anbud översteg kommunens budget för projektet. Bakgrunden var att byggbranschen drabbades av kostnadsökningar på material och förlängda leveranstider. Bedömningen är att marknaden är mer stabil nu, varför Trelleborgs kommun nu går ut med en förnyad upphandling.

Beräknas stå färdig sommaren 2025

– Det känns jätteroligt att projektet nu kan genomföras som planerat, säger Jarl Hoffman. Det är fullt förståeligt att kommunen under förra året behövde göra prioriteringar bland pågående projekt på grund av det osäkra omvärldsläget. Bedömningen är att marknadssituationen för upphandling av byggprojekt är mer stabil och gynnsam i år än den var i fjor.

Den nya konsthallen beräknas stå färdig i maj 2025. Invigning av nya utställningar planeras till hösten 2025.