Ett fåtal tomter kvar att sälja via tomtkön

Publicerad:

I slutet av 2020 beslutade kommunfullmäktige att kommunens tomtkö ska läggas ner. I fortsättningen kommer kommunala fribyggartomter att säljas via mäklare.

Innan tomtkön slutligt stängs kommer ett fåtal kvarvarande tomter att erbjudas via tomtkön. Tomterna kommer att säljas till marknadspris. När samtliga tomter är sålda kommer tomtkön att stängas.

I nuläget finns två tomter i Alstad klara för försäljning. Preliminärt planerar kommunen för att ytterligare ett tiotal tomter ska kunna säljas fram till 2023.

Tomter till försäljning

Preliminärt kommande tomter

Om du vill stå kvar i tomtkön fram tills att den stängs är det viktigt att du ser till att kommunen har rätt kontaktuppgifter till dig. Meddela eventuella ändrade kontaktuppgifter (adress samt e-post) till tomtkon@trelleborg.se.

Om du vill lämna tomtkön ska du, enligt beslutet i fullmäktige, kunna få tillbaka din inbetalda avgift. Detta hanteras via en e-tjänst där du kan ansöka om att få tillbaka avgiften.

Information om tomtkön finns på trelleborg.se/tomtko

Nyhet om fullmäktiges beslut

Kategorier