Ung utan arbete eller studier

Är du mellan 16 och 20 år, bosatt i Trelleborgs kommun och har valt att inte studera på gymnasiet eller har hoppat av en gymnasieutbildning och inte har någon annan aktivitet? Då ingår du i kommunens aktivitetsansvar (KAA) och vi kan hjälpa dig att hitta vilken väg i livet du ska ta.

Vi kan förmedla kontakt till:

  • olika utbildningar
  • verksamheter inom kommunen eller arbetsförmedlingen som kan passa dig
  • föreningar som har aktiviteter för dig
  • vara ett stöd i kontakten med andra myndigheter och verksamheter.

Har du fått brev från oss?

Du som är under 20 år får brev hem om vi inte hittar uppgifter om att du går i skolan eller har annan sysselsättning. I brevet ber vi dig svara på några frågor för att vi ska kunna hjälpa dig att hitta vägen till studier eller arbete.

Du är självklart välkommen att själv ta kontakt med oss om du vill!

Digital svarsenkät hittar du i nedanstående länk.

Ung som inte arbetar eller studerar (e-tjänst)

Är du förälder till en ungdom som varken arbetar eller studerar?

Hör av dig till oss. Vi delar gärna med oss av hur vi tillsammans kan stötta din ungdom att komma vidare till arbete eller studier.

Så här står det i lagen

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. Av paragraf 9 i Skollagens 29 kapitel framgår det att:

En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som inte fullgjort sin utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

I Trelleborgs kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar att ge stöd till ungdomar upp till 20 år som varken arbetar eller studerar.