Välkommen på frågestund om kustskyddsarbetet i Trelleborg

Publicerad:

Trelleborgs kommun välkomnar dig som kommuninvånare att den 9 mars klockan 17.30-18.30 i ett digitalt möte ställa frågor till kommunpolitiker och tjänstepersoner om erosion, översvämningsrisk och kustskydd.

Arbetet med kustskydd är en högt prioriterad fråga i kommunen då kuststräckan är, och förmodligen blir alltmer, påverkad av erosion och översvämningar från havet. Vi kommer under mötet att berätta om våra pågående kustskyddsarbeten samt ge dig möjlighet att under en längre frågestund ställa dina frågor till kommunpolitiker och tjänstepersoner.

Digitalt möte

Mötet äger rum digitalt. För att delta i mötet klickar du på länken som kommer att publiceras på denna sida:

Frågor och svar

Sedan tidigare finns en sammanställning av frågor och svar, som identifierats sedan arbetet med kustskydd startade. Ta gärna del av den på förhand. Listan med frågor och svar kommer att fyllas på med det material som kommer in i samband med mötet.

Ställ gärna dina frågor på förhand

För att de tjänstepersoner och politiker som ska delta i mötet, ska kunna förbereda sig på bästa sätt får du gärna skicka in dina frågor på förhand. Använd formuläret vid frågor och svar-sammanställningen.

Frågor och svar om kustskydd i Trelleborg

Du kommer även att kunna ställa frågor under mötets gång, via mötets chatt. Dessa frågor besvaras i mån av tid.

Bakgrund

Trelleborgs kommun har en kuststräcka på över trettio kilometer. Effekterna av ett förändrat klimat innebär för Trelleborgs del bland annat att hänsyn behöver tas till stigande hav, erosion, dagvattenhantering med ökade skyfallsmängder samt stigande vatten i åarna.

Kommunen har en ambition att skydda befintlig bebyggelse och samtidigt säkerställa att utpekade utbyggnadsområden är lämpliga att bebygga.

Mer information om kustskyddsarbetet finns på www.trelleborg.se/kustskydd

Kategorier