Utökad miljöparkering för bättre gatumiljö i Trelleborg

Publicerad:

Från och med juli månad får Trelleborg fler gator med miljöparkering. Med regleringen får kommunen bland annat större möjlighet att städa gatorna för en bättre gatumiljö och ett renare och snyggare Trelleborg.

Gator och trottoarer i Trelleborg städas regelbundet. Med utökad miljöparkering får Trelleborgs kommun ännu bättre möjligheter att hålla stadens gator rena, välskötta och säkra för alla trafikanter.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Miljöparkering innebär att en gata beläggs med förbud att stanna och parkera fordon en dag per månad klockan 08-12. Regleringen används för att kommunen lättare ska kunna komma åt att utföra driftsarbete och underhåll av gator och närliggande ytor.

Renare gator med högre standard

Underhållet gäller bland annat gatusopning, rensning av rännstensbrunnar, snö- och halkbekämpning, beskärning av träd och buskar, samt gräsklippning. Med miljöparkering underlättas även standardhöjande åtgärder som lagning av asfaltsskador

Åtgärderna är ofta svåra att utföra utan förbud då det på de aktuella gatorna oftast står parkerade bilar som kan riskera att skadas om arbetet utförs intill och omkring dem.

Miljöparkering på ytterligare sju gator

Ytterligare sju gator eller avsnitt av gator i Trelleborg får miljöparkering i juli:

JF Hellmansgatan (parkeringsfickorna norr om Badhuset), Ehrenbuschsgatan (parkeringsfickorna längs gatan), Frans Malmrosgatan (öster om Hesekillegatan), Lejonhjälmsgränden (snedparkeringar längst i väster på gatan), Hallasvängen, Hallakroken, Johan Kocksgatan (norr om Hedvägen).

Gäller även om gatan sopats

Parkeringsförbudet börjar gälla första helgfria tisdagen, onsdagen eller torsdagen i juli månad. De tider som gäller för miljöparkering kommer att framgå av vägmärken eller parkeringsplatserna på varje gata.

Tänk på att förbudet att stanna och parkera gäller under hela den tid som anges på vägmärket för miljöparkering, även om sopmaskinen redan varit på platsen.

Gator och dagar för miljöparkering i Trelleborg