Trelleborgs nya skolläkare: ”Fysisk aktivitet ökar chanserna till bättre betyg”

Publicerad:

I samband med höstterminsstarten börjar Caroline Karlsson som ny skolläkare för grundskolan och gymnasiet i Trelleborgs kommun. Caroline Karlsson kommer närmast från Malmö stad där hon arbetade som skolläkare inom grundskolan. Hon har också tidigare arbetat i tio år som barnläkare på barnmottagningen i Trelleborg.

Caroline Karlsson, ny skolläkare i Trelleborgs kommun

Fotograf: Privat bild

Caroline Karlsson har även forskarbakgrund och har länge varit intresserad av fysisk aktivitet och dess effekter på hälsa men även på skolresultat hos barn och ungdomar. Hennes bakgrund går väl i linje med den strategi för social hållbarhet som kommunfullmäktige antog i våras, i syfte att förbättra folkhälsan i Trelleborgs kommun, särskilt för barn och unga.

– I min nya tjänst kommer jag, förutom att stötta skolsköterskorna i deras arbete, att arbeta aktivt med frågor som handlar om förebyggande vård och hälsofrämjande aktiviteter för barn och elever. En studie visar exempelvis att framför allt pojkar, som i skolan rör sig aktivt minst en lektionstimme per dag, får högre slutbetyg och uppnår gymnasiebehörighet i större utsträckning än om de bara har skolidrott två-tre gånger i veckan, säger Caroline Karlsson.

Till en början kommer Caroline Karlsson att arbeta deltid som skolläkare för att sedan gå upp på heltid.

– Om elever och vårdnadshavare behöver komma i kontakt med mig så går man enklast via skolsköterskan på skolan, säger Caroline Karlsson.

Läs mer om hur folkhälsan ska förbättras i Trelleborgs kommun.

Kategorier