Trelleborgs kommun lanserar visselblåsartjänst

Publicerad:

Från och med idag, 1 juli, har Trelleborgs kommun en digital visselblåsarfunktion. Syftet är att alla personer som har en arbetsrelation till någon del av kommunorganisationen anonymt ska kunna rapportera om eventuella missförhållanden i kommunen eller i de kommunala bolagens verksamheter.

Idag lanserar Trelleborgs kommun en extern visselblåsarfunktion. Funktionen kan användas av personer som har en arbetsrelation till kommunen eller de kommunala bolagen för att anonymt kunna rapportera missförhållanden på arbetsplatsen.

Från den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag, om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, i Sverige. Enligt lagen måste alla offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda inrätta en intern visselblåsarfunktion senast den 17 juli i år.

Rapporter lämnas digitalt eller via röstbrevlåda

För att personer som vill rapportera missförhållanden ska kunna göra detta anonymt och skyddat har Trelleborgs kommun inrättat en visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen är till för ärenden som den rapporterande personen upplever inte kan hanteras öppet inom organisationen.

Rapporter lämnas antingen digitalt eller via röstbrevlåda och tas emot och hanteras av ett externt företag som vid behov utreder rapporten och tar fram förslag på åtgärder.

Visselblåsarlagen säkerställer att en person ska kunna påtala missförhållanden på en arbetsplats, och lagen ger även den som larmar skydd mot eventuella repressalier eller hindrande åtgärder. Visselblåsartjänsten kan användas av såväl anställda som praktikanter, konsulter, volontärer och aktieägare.

Identiteten skyddas av sekretess

Exempel på missförhållanden som kan rapporteras via kommunens visselblåsarfunktion kan vara lagbrott, muta, jäv, stöld, bedrägeri eller otillbörligt gynnande. Ärenden som kan hanteras av visselblåsarfunktionen ska vara av allmänintresse och inte röra personliga missförhållanden.

Den nya lagen innebär ett utökat skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Lagen innebär också att arbetsgivaren måste säkerställa att den rapporterande personens identitet omfattas av sekretess.

Trelleborgs kommuns visselblåsartjänst