Start för renovering av Östra Förstadsgatans cykeltunnel

Publicerad:

Nu sätts spaden i marken för renoveringen av Östra Förstadsgatans S-formade gång- och cykeltunnel under väg 9. Tunneln ska göras både tryggare och vackrare, bland annat genom moderna och energibesparande belysningslösningar.

Med renoveringen av Östra Förstadsgatans gång- och cykeltunnel vill Trelleborgs kommun skapa en trygg och attraktiv passage under väg 9 i Trelleborg.

Fotograf: AFRY/Light Bureau

Arbetet med omdaningen av tunneln utförs av kommunens entreprenör MVB och inleds 26 september. I samband med detta stängs tunneln av och trafiken leds om. I god tid innan arbetet sätter igång kommer informationsskyltar sättas upp.

Den renoverade tunneln beräknas åter kunna öppnas för gående och cyklister vid årsskiftet.

Trygghet och trafiksäkerhet i fokus

Östra Förstadsgatans tunnel har länge upplevts som otrygg. Med åtgärderna vill Trelleborgs kommun framför allt skapa en säkrare miljö för de oskyddade trafikanterna. Tunneln ska bland annat få ny beläggning för tydligare åtskillnad mellan gående och cyklister. Moderna belysningslösningar med möjlighet till nattsänkning och styrning genom väderdata kommer installeras.

Ledorden är trygghet, trafiksäkerhet, hållbarhet och innovation.

– Ambitionen är att öka tillgängligheten, säger kommunens belysningsingenjör Jimmy Bengtsson. Förutom att göra tunneln tryggare och trevligare att använda kommer vi att satsa på energibesparande belysningslösningar. Vi kommer också att genomföra röjningsarbeten omkring tunneln för att skapa bättre siktlinjer.

Satsningar väcker uppmärksamhet

Tunneln vid Östra Förstadsgatan är en av två tunnlar under väg 9 som ska renoveras. Under 2023 är ambitionen att även gång- och cykeltunneln mellan Nyhemsgatan och Fagerängen längre österut ska få ett modernare uttryck.

Trelleborgs satsningar på innovativa, trafiksäkra och energieffektiva belysningslösningar i offentlig miljö används nu som gott exempel i branschsammanhang. Arbetet har lyfts på branschträffar i Stockholm och Malmö, och den 21 september presenteras Trelleborgs arbete vid den internationella konferensen Ljusforum i Köpenhamn, dit Jimmy Bengtsson bjudits in för att tala.

– Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas även utanför kommungränserna, säger Jimmy Bengtsson. Inte minst mot bakgrund av utvecklingen i Trelleborg med flera spännande stadsbyggnadsprojekt och andra satsningar.

Nya LED-armaturer

Uppdateringen av belysningslösningarna vid båda tunnlarna görs inom ramen för det EU-finansierade belysnings- och gestaltningsprojektet Lighting Metropolis där Trelleborgs kommun medverkar.

Tidigare i år genomförde kommunen med bidrag från projektet en förstudie för armaturbyte till energieffektivt LED-ljus i samtliga 9 500 kommunala gatlyktor. Syftet är att minska kostnaderna för drift och underhåll, minska energiförbrukningen och skapa bättre ljuskvalitet. Armaturbytet inleds under hösten.

Trelleborgstunnlar lyses upp i internationellt belysningsprojekt

Ny belysning på kommunens gator ger bättre ljus och sparar energi

Lighting Metropolis