Trelleborgstunnlar lyses upp i internationellt belysningsprojekt

Publicerad:

Genom medverkan i internationella belysningsprojektet Lighting Metropolis satsar Trelleborgs kommun på rejäla ansiktslyft av gång- och cykeltunnlar i stan. Med start i sommar förvandlas två tunnlar till trafiksäkra och moderna ljus- och färgupplevelser. Ledorden är trygghet, säkerhet och lekfullhet.

Under sensommaren inleder Trelleborgs kommun arbetet med att lyfta gång- och cykeltunneln längs Östra Förstadsgatan i Trelleborg. Arbetet är en del i kommunens medverkan i internationella projektet Lighting Metropolis.

Fotograf: AFRY/Light Bureau

Trelleborg kommun förvandlar två gång- och cykeltunnlar längs viktiga cykelleder i stan till något mer än något man bara passerar genom.

De båda tunnlar som valts ut för arbetet är Östra Förstadsgatans S-formade tunnel under väg 9 vid Trelleborgs östra infart – vid gamla bilprovningen – samt den långa nord-sydliga tunnel under väg 9 som ansluter till Nyhemsgatan ett stycke längre österut – känd som tunneln vid gamla Scan. Först ut är tunneln under Östra Infarten till Trelleborg.

Del i internationellt projektarbete

I satsningen arbetar Trelleborgs kommun som del i det EU-finansierade interregionala belysnings- och gestaltningsprojektet Lighting Metropolis. Ljuskonceptet för tunnlarna har tagits fram av en projektgrupp under ledning av kommunens belysningsingenjör Jimmy Bengtsson, i nära samarbete med landskapsarkitekter på teknikkonsultföretaget AFRY och ljusdesignern Lars-Magnus Olsson på dotterbolaget Light Bureau.

Projektet Lighting Metropolis omfattar ett flertal städer, kommuner och universitet i södra Sverige och Storköpenhamn. Förutom konkret omgestaltning eller uppgradering av fysiska miljöer innebär projektdeltagandet också sammankomster och löpande erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Avancerade tekniska lösningar som styr bland annat ljussättning kommer att användas i tunnelprojektet.

Fotograf: AFRY/Light Bureau

Förutom ny trafiksäker beläggning förses tunneln med trygghetsskapande armaturer för bländfri belysning.

Fotograf: AFRY/Light Bureau

Arbetet med tunnlarna i Trelleborg har genom hela projektet fokuserat på att ta tillvara moderna lösningar för offentlig belysning utan att tumma på nödvändiga tillgänglighetskrav. Cykeltunneln längs Östra Förstadsgatan ska vara funktionell på alla plan.

Möter kommunens målsättningar om trygghet

– Våra ledstjärnor har varit trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, hållbarhet, innovation, säger kommunens belysningsingenjör Jimmy Bengtsson, som arbetat med projektet i drygt ett och ett halvt år.

Den politiska viljan att skifta ut all utomhusbelysning i Trelleborg är tydlig. Omkring 9 000 nuvarande ljuspunkter ska skiftas till moderna LED-lösningar och spara både energi och underhåll. Det nu planerade arbetet kan följas av vidare satsningar de närmaste åren.

– Just den här tunneln vid östra Förstadsgatan har länge upplevts som otrygg, men med förbättrad belysning och övriga åtgärder ska vi öka tryggheten. Förutom belysningslösningarna kommer vi att genomföra markarbeten och röjningsarbeten både i och utanför tunneln. Det blir till exempel en helt ny beläggning av cykelbanan. Vi har genom hela projektet lagt mycket fokus på att möta moderna tillgänglighetskrav.

Cykeltunneln får bland annat markinfällda markeringsljus som styrs av rörelser, bländfritt ljus bakom träpaneler, och armaturer som kan varna vid exempelvis halka.

Avancerad teknik bidrar till upplevelsen

Lösningen för tunnlarna har utarbetats med hjälp av ny teknik för belysningsstyrning. Delar av belysningen ska kopplas upp mot en väderdatabas och styras av väderdata. Belysningens färg, intensitet och rörelse kan påverkas av aktuell temperatur och vindhastighet i Trelleborg. Belysningen styrs även via externa sensorer som är kopplade till styrsystemet. När cyklister och gångtrafikanter närmar sig tunnlarna kan belysningen agera på olika sätt beroende på till exempel hastighet och läge i förhållande till sensorerna.

Belysningsingenjör Jimmy Bengtsson har under ett och ett halvt år lett kommunens arbete inom ramen för Interreg-projektet Lighting Metropolis.

Fotograf: Trelleborgs kommun

– Trelleborgs kommun vill vara i absolut framkant när det kommer till att använda tekniskt effektiva och hållbara lösningar. Nu bygger vi en innovativ och effektiv belysningsmiljö, och det känns både roligt och spännande att uppdatera Trelleborg med de här moderna lösningarna.

Tekniken som används ska fungera för att höja såväl trafiksäkerheten som upplevelsen, och bygger på användande av ultraljudssensorer som fångar hastighet och IR-sensorer för rörelsedetektering.

Byggstart under sensommaren

Genomförandet av projektet fick grönt ljus vid tekniska servicenämndens sammanträde 10 mars. Projekteringen befinner sig just nu i sin slutfas. Därefter ska entreprenad för själva genomförandefasen handlas upp.

– Planen är att vi ska starta det synliga arbetet i tunneln någon gång under sensommaren. Går allt som det ska är planen att hela gång- och cykeltunneln ska vara färdigställd i september.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten för cyklister och gående. Under en period behöver tunneln stängas och trafiken ledas om. Detta kommer att skyltas i god tid före.

– I det här projektet har vi haft möjlighet att identifiera och ta fram ett innovativt, kreativt och generellt ljuskoncept som vi kan använda även i framtida tunnelprojekt i Trelleborgs kommun, säger Kristoffer Tonning, avdelningschef för kommunens stadsmiljöavdelning.