Ny belysning på kommunens gator ger bättre ljus och sparar energi

Publicerad:

Nu ska Trelleborgs 9 500 kommunala gatlyktor få modernt LED-ljus. Hösten 2022 inleds arbetet med att byta ut samtliga äldre belysningsarmaturer och installera nya energieffektiva och smarta LED-lampor. Hela bytet förväntas ta omkring tre år att genomföra.

Algatan i Trelleborg är en av de gator där LED-belysning installerats sedan tidigare. Nu byts till modern och energieffektiv LED i samtliga 9 500 armaturer i kommunen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Beslut om bytet fattades av kommunstyrelsen den 29 november förra året. Kommunstyrelsen har tillfört 54 miljoner kronor fördelade på de tre år moderniseringen förväntas ta. Uppdraget omfattar uppgradering av samtliga armaturer och vid behov byte av ett stort antal belysningsstolpar.

Entreprenad upphandlas

Med bytet till LED introducerar Trelleborgs kommun modern teknik för gatubelysning vilket bland annat innebär mer hållbara och effektivare belysningsanläggningar.

– Tiden är helt rätt för detta, säger kommunens belysningsingenjör Jimmy Bengtsson. Flera andra kommuner är också i startgroparna för att göra samma byte och tekniken finns och är beprövad. Vi ger oss inte in i något som är så nytt att vi inte vet om och hur det ska fungera.

Efter sommaren upphandlas entreprenad för arbetet. Enligt planen ska tilldelning ske i september, därefter startar arbetet i gatumiljön.

Energisnålt och hållbart

Bytet från dagens ljuskällor till LED-ljus i armaturerna underlättar drift och underhåll av gatubelysningen. Bättre ljuskvalitet på allmänna platser kan också fungera trygghetsskapande. Moderna LED-lampor är också betydligt mera energisnåla än dagens gatubelysning som till 93 procent utgörs av lampor av högtrycksnatrium. Endast en procent av Trelleborgs väg- och gatubelysning använder idag LED som ljuskälla.

– Det finns ett tydligt hållbarhetstänk bakom den här satsningen, säger Jimmy Bengtsson. Genom att använda modern teknik och modern belysningsstyrning sparar vi energi. LED kräver dessutom inte lika mycket underhåll som äldre ljuskällor. Sammantaget innebär detta en besparing för kommunen. Sparar vi på miljön så sparar vi också pengar, i det här fallet.

Tryggare och trafiksäkrare gatumiljö

LED-lampornas högre ljuskvalitet kan också fungera trygghetsskapande på allmänna platser och bidra till ökad trafiksäkerhet.

– Färgåtergivningen blir en helt annan. Färgerna upplevs mycket bättre jämfört med det gamla monokroma och lite gula ljuset, så det finns också en trygghetsaspekt i bytet även om det i första hand är energibesparing som är orsaken till att vi genomför det.

Modern belysningsstyrning ska minska elförbrukningen

LED-ljuskällor är enkla att ljusreglera och bytet möjliggör en dämpning av belysningen under perioder med lite trafik. Genom en så kallad nattsänkning kan belysningsnivån sänkas ner till 50 procent under natten när trafikintensiteten är som lägst. Elförbrukningen kan på så sätt sänkas med nära 30 procent. Energibesparingen blir ännu större där närvarostyrd LED installeras.

Planeringen och förstudierna till armaturbytet finansieras delvis genom det internationella belysningsprojektet Lighting Metropolis där Trelleborgs kommun ingår. Projektet skjuter till ett bidrag för stöd i framtagande av underlag för kommunens arbete.

Inom ramen för Lighting Metropolis kommer kommunen i år också att påbörja arbetet med ljussättning och trafiksäkerhetsåtgärder i två gång- och cykeltunnlar i östra Trelleborg.

Trelleborgstunnlar lyses upp i internationellt belysningsprojekt