Spännande start för Barnahus Söderslätt

Publicerad:

Ett år har gått sedan Barnahus Söderslätt officiellt invigdes. Samordnaren Ulrika Mogren ser tillbaka på ett år som präglats av god samverkan, starkt engagemang och kontakten med drygt 100 barn.

Ulrika Mogren arbetar som samordnare på Barnahus Söderslätt.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Barnahus Söderslätt är ett samarbete mellan polis, åklagare, socialtjänst i Svedala, Trelleborg och Vellinge samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Tillsammans samlas parterna under samma tak för att möta barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp.

Stort engagemang

– Det har varit en spännade start för Barnahus Söderslätt och vi har haft ett stort engagemang från alla samverkansparter. Vi har valt att fokusera på samråd och barnförhör för att få till ett bra och gynnsamt sätt att hantera dessa ärenden. Under året som gått har drygt 100 barn omfattats av vår verksamhet, säger samordnaren Ulrika Mogren.

Anpassat utifrån barnets behov

En av grundbultarna i Barnahus Söderslätt är att erbjuda barn ett bemötande som är anpassat utifrån barnets behov och att barnet inte ska behöva slussas runt till olika myndigheter och upprepa sin berättelse.

– En stor vinst för barnet är att vi kan ta emot barnen i en fin miljö där det finns professionella vuxna. Barnen som kommer hit är ofta nervösa inför besöket men blir lugnare när de kommer hit och vi i lugn och ro pratar om varför barnet är på Barnahus. Det är viktigt att upprepa att barnet inte gjort något fel, vilket många barn tror eftersom polisen vill prata med dem, säger Ulrika Mogren.

Påverkats av coronapandemin

Det första verksamhetsåret kom ganska tidigt att påverkas av coronapandemin. Strax efter att lokalen i Trelleborg invigts började restriktioner införas i Sverige.

– Som nystartad verksamhet finns behov av att nå ut till berörda. Vissa studiebesök blev av precis i början men i dag sker all information digitalt. Vi har våra samråd digitalt och det har fungerat bra. Barnförhören på Barnahus är viktiga och har ägt rum som tidigare med vissa justeringar för att kunna följa rekommendationer gällande smittspridning, säger Ulrika Mogren.

Fokusområden framåt

Under det här året kommer Barnahus Söderslätt att prioritera ett par frågor.

– Vi kommer att se hur vi på ett bättre sätt kan erbjuda krisstöd till barn och föräldrar efter att barnet varit på Barnahus. Socialtjänsterna i Svedala, Trelleborg och Vellinge jobbar på att ta fram ett gemensamt arbetssätt för att möjliggöra detta.

– En annan viktig fråga är att få med barnsjukvården och deras kompetens för att se till barnens fysiska hälsa. Dessutom kommer Barnahus tillsammans med samverkansparterna jobba för att höja kompetensen gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Vill du veta mer?

Information om Barnahus Söderslätt på webbplatsen