Samråd för översiktsplan om stigande hav och översvämning

Publicerad:

Trelleborgs kommun har tagit fram ett tillägg till översiktsplanen, med tema stigande hav och översvämning. Under perioden 15 oktober till 15 december finns förslaget att ta del av för samråd.

Tillägget till översiktsplanen har temat stigande hav och översvämning. Hur vill vi att det ska se ut längs kommunens långa kust om tio och om hundra år?

Syftet med det tematiska tillägget är att ge kommunens syn på risken för översvämning och erosion från havet samt övergripande visa på möjliga lösningar för hur riskerna kan minska eller upphöra.

Dialog och synpunkter

Jonas Gustavsson och Oskar Duvetorp, planarkitekter på Trelleborgs kommun, har tillsammans med bland andra Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg, tagit fram handlingen som utgör tillägget till översiktsplanen.

– Vi behöver ha dialog med boende och andra som berörs av ämnet, för att förstå deras situation och platsernas betydelse. Därför blir det både ett större mer allmänt informationsmöte i Parken i Trelleborg, där alla som vill är välkomna. Sedan jobbar vi med lokalt fokus i mindre grupper i de aktuella områdena, berättar Jonas Gustavsson.

Samrådsmöte

Den 15 november 2021, klockan 18:00 – 19:00 hålls ett öppet informationsmöte för allmänheten i Parken på Norregatan 46 (Rotundan), Trelleborg, där vi välkomnar frågor till tjänstepersoner och politiker.

Smygehamn och Beddingestrand

För Smygehamn och Beddingestrand finns akuta problem kring erosion eller översvämning. Trelleborgs kommun har, tillsammans med konsultföretaget Sweco, påbörjat arbetet med att ta fram förslag på åtgärder där. För dessa orter bjuds den som känner sig berörd in till digitala möten i zoom.

Lokala fokusgrupper

För orterna Skåre, Tivolihusen, Västra Trelleborg, Östra stranden, Gislövs läge, Simremarken och Böste vill kommunen komma i kontakt med lokalt förankrade personer, som också kan agera ambassadörer för sitt område.

Mer information

På webbplatsen www.trelleborg.se/top2035 finns mer information

  • Se hela förslaget om tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning
  • Anmälan till informationsmöten eller intresse för att delta i fokusgrupper
  • Så skickar du in dina synpunkter på förslaget